Our Services

Brows
Price
Microblading: $450
Chân mày Microblading and Shading: $400 - $450
Chân mày chỉnh sửa: $350 - $400
Hairstrock: $450
Phun cát Magic shading: $400 - $450
Ombre: $400 - $450
Phun chạm hat Ombre: $400
Nano Hairstrokes: $500
Eyes liner mí trên: $350
Eyes liner mí trên: $350
Lips
Price
Lips Thâm, lips sửa: $550
Mí mắt: $300 (2 mí trên dưới)
Phun hồng nhũ hoa: $800
Lips Collagen: $50O
Mi trên: $250